LUP Somatik 2012

Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund
Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser bliver gennemført en gang om året på de somatiske hospitaler for indlagte og ambulante patienter. De regionale rapporter viser undersøgelsens resultater for 2012 på afsnits-, afdelings-, hospitals-, regions- og diagnoseniveau. I alt har 8.440 indlagte patienter (59 %) og 17.737 ambulante patienter (61 %) besvaret et spørgeskema. Generelt er de indlagte patienter mindre positive end de ambulante patienter. Patienternes svar peger fx på, at der er udviklingspotentiale indenfor kvaliteten af den skriftlige information, modtagelsen på afdelingen og oplevelsen af om patienten får en kontaktperson med særligt ansvar.

Læs rapporterne på www.rup.rm.dk.

Læs rapporterne fra undersøgelsen

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Kontaktperson

Simone Witzel

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Simone Witzel; Jens T. Hørlück Jon Hadsund