Opfølgning på psykiatriske screeninger foretaget på de sikrede døgninstitutioner, Grenen og Koglen - en evalueringsrapport

Dorte Laursen Stigaard, Julie Stenvang Pedersen
CFK har evalueret på, hvordan udvalgte kommuners sagsbehandlere har anvendt resultater fra psykiatriske screeninger foretaget på unge på de to døgninstitutioner Grenen og Koglen i perioden nov. 2011 til og med dec. 2012.

Rapportens første del har til formål at belyse problemstillinger forbundet med fortolkningen af lovgivningens § 34 i bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Dette er relevant, da der findes forskellige måder at organisere praksis på, herunder med intern eller ekstern tilknyttet psykolog.

Anden del har til formål at undersøge kommunernes anvendelse af de foretagne psykiatriske screeninger samt at afdække, hvilken visitation/handling screeningen har ført med sig. Gennem interviews med fem kommunale sagsbehandlere tegner der sig et billede af, at screeningsresultatet har stor betydning for arbejdet med de enkelte sager, idet de er med til at angive, hvilken retning der skal arbejdes mod.

Download Rapport_2014_Grenen_Koglen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 18 sider

Kontaktperson

Dorte Laursen Stigaard

Dorte Laursen Stigaard

+45 4026 9848

dostig@rm.dk

Forfattere

Dorte Laursen Stigaard