Den gode henvisning - Audit på førhenvisnings- og henvisningsforløb til BUC Region Midtjylland

Kirsten Overgaard
De lovpligtige sundhedsaftaler, som regionerne indgår med kommunerne i den enkelte region, spiller en central rolle i forhold til at skabe sammenhæng i indsatsen og koordinerede behandlingsforløb for patienter med forløb på tværs af sygehus, kommune og almen praksis. For at kunne opfylde formålet med sundhedsaftalerne, er det væsentligt, at sundhedsaftalen sikrer en entydig arbejdsdeling mellem region, praksissektor og kommune samt en koordinering af indsatsen i forhold til den enkelte patient.

Projektet omhandler evaluering og udvikling af arbejdet med Sundhedsaftalen i Region Midtjylland, afgrænset til aftalen omkring børn og unge med psykisk sygdom.

Temagruppen har valgt at fokusere på kommunernes førhenvisnings- og henvisningspraksis til Børne- og Ungdomspsykiatrisk center i Region Midtjylland (BUC).

Rapporten indeholder anbefalinger for det fremtidige samarbejde om førhenvisnings- og henvisningsforløb samt en prototype for den gode henvisning.

Download Rapport_2012_BUCaudit.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 31 sider

Kontaktperson

Kirsten Overgaard

Kirsten Overgaard

+45 2152 6974

kirove@rm.dk

Forfattere

Kirsten Overgaard