Tværkommunal undersøgelse af kommunernes specialiserede rehabiliteringsindsats over for voksne borgere med erhvervet hjerneskade

Kirsten Overgaard; Marianne S. Balleby
Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den midtjyske region (DASSOS) igangsatte i november 2012 i regi af Rammeaftale for 2012 en tværkommunal auditundersøgelse på området voksne borgere med erhvervet hjerneskade med behov for en specialiseret kommunal rehabiliteringsindsats i fase III. Undersøgelsen har haft til formål at bidrage til tværkommunal læring på et område med komplicerede faglige snitflader og stor bevågenhed. Undersøgelsen har været udformet som casebaseret audit af 12 borgerforløb i kommunerne. På tværs af de tre afholdte auditmøder har der tegnet sig fælles fokusområder, anbefalinger og diskussionspunkter, som peger fremad i forhold til praksis på det specialiserede hjerneskadeområde i kommunerne.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2013_tværkommunal_us_kom_spec_rehabindsats.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver DASSOS og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 32 sider