Forsøg med interaktive tavler på interne skoler i Region Midtjylland. En proces- og resultatevaluering

Morten Greve
Center for Børn, Unge og Specialrådgivning (CBUS) i Region Midtjylland har i skoleåret 2009-2010 gennemført et forsøg med brug af interaktive tavler på de syv interne skoler i CBUS' regi med støtte fra Skolestyrelsen i Undervisningsministeriet. CFK har gennemført en sideløbende evalueringsundersøgelse af afprøvningen. Evalueringen er baseret på månedlige selvevalueringsskemaer udfyldt af de deltagende lærere samt gruppeinterview foretaget i januar og maj 2010.

Download Rapport_2010_Interakt_tavler.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 34 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve