Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner

Morten Greve; Anders Nørbæk
De sikrede ungdomsinstitutioner har siden 2010 oplevet en reduktion i brugen af de sikrede pladser målt på antal opholdsdage. Undersøgelsen belyser årsagerne til dette fald på basis af register- og interviewdata via en afprøvning af en række fagligt begrundede hypoteser om mulige forklaringer. Kortlægningen viser, at fire faktorer kan forklare den reducerede brug af de sikrede institutioner mellem 2010 og 2013. Størst vægt tillægges det, at der i samme periode har været et fald i omfanget af ungdomskriminalitet. Det tillægges dog også betydning, at der i perioden er sket en socialfagligt begrundet ændring i kommunernes brug af ungdomssanktionen i mere selektiv retning. Den omlægning af finansieringsmodellen, som blev indført i 2010, vurderes også at have haft en betydning. Endelig vurderes det, at der er sket et fald i omfang og varighed af varetægtsfængsling i surrogat på de sikrede institutioner. Dette fald skyldes ændret højesteretspraksis og nye politiske signaler i 2011 og 2012.

Download Rapport_2012_Udv_sikrede_inst.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 37 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve Anders Erik Nørbæk