Lærings- og mestringsuddannelse - Håndbog

Ellen Kastberg Hinrichsen

I perioden fra 2007 til 2011 er der i Lemvig Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Struer Kommune samt i Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland gennemført et patientuddannelsesprojekt med anvendelse af lærings- og mestringsprincipper. Projektet er et led i Region Midtjyllands strategi for en forbedret indsats for mennesker med kroniske sygdomme.

Lærings- og mestringsuddannelser til mennesker med kroniske sygdomme var et udviklings- og implementeringsprojekt, som er forankret i en værdibaseret tilgang og bestemte sundhedspædagogiske principper med brugerinddragelse som et bærende princip. I uddannelsen indgår både faglig viden formidlet af en fagperson og erfaringsviden formidlet gennem fortællinger af en erfaren patient. Uddannelsesforløbets omdrejningspunkt bliver mestring af hverdagsaktuelle situationer og udfordringer i livet med en kronisk sygdom. Uddannelsen skal derfor centrere sig om at støtte det enkelte menneske i at kunne mestre dagligdagen med en kronisk sygdom.

Gennem projektet er der udviklet og afprøvet et patientuddannelseskoncept med baggrund i disse principper. Som en udløber af projektet ligger der nu et velbeskrevet koncept for Lærings- og mestringsuddannelser til mennesker med kroniske sygdomme, som beskrives i denne håndbog.

I den nye udgave, 2017, er der foretaget ændringer og tilføjelser, primært i kapitel 5, som bl.a. handler om konkrete eksempler på og tips til gennemførelse af deltagerinvolverende undervisning, samarbejdet mellem fagperson og erfaren patient, evaluering af undervisning samt et afsnit om refleksion. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om gruppeprocesser og gruppeledelse. Flere steder i bogen er der foretaget ændringer og justeringer, f.eks. i figuren ’Mestringsprocessen’. Der er desuden tilføjet bilag med bl.a. et redskab med spørgsmål til refleksion over og evaluering af undervisning.   

Publikationen kan downloades gratis, ligesom den også kan afhentes gratis hos Center for Kompetenceudvikling efter aftale. Gælder så længe lager haves.

Kontakt: kompetenceudvikling@rm.dk 

Hvis du er interesseret i uddannelsen i Læring og Mestring, kan du læse mere på Plan2learn via linket nedenfor. 


Link til projektet bag publikationen

Download Region_midt_haandbog_2017_2.pdf

Download mestringsproces_plakat_70x100cm_NY_2017.pdf

Download mestringsproces_A4_NY_2017.pdf

Læs mere om uddannelsen i Læring og Mestring

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-92400-27-7
Længde 194 sider