Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en videns- og erfaringsopsamling

Morten Greve; Simon Østergaard Møller; Lene Mosegaard Søbjerg
Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen (VISO) tilbyder kommunerne gratis rådgivning i forhold til forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. Rådgivningen ydes af VISO's tilknyttede netværk af specialister med relevante kompetencer på området. CFK har fungeret som VISO-rådgiver siden efteråret 2010. Opgaverne sigter især på at kvalificere kommunernes arbejde med de lovpligtige kriminalitetsforebyggelsesplaner i forlængelse af den enkelte kommunes sammenhængende børnepolitik. Til støtte for dette arbejde har CFK udarbejdet en videns- og erfaringsopsamling i samarbejde med Socialstyrelsen.

Download Rapport_2012_forebyg_krim_boern_unge.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Socialstyrelsen
Længde 52 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve Simon Østergaard Møller