Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser - Kvantitativ evaluering

Kirsten Vinther-Jensen; Anne Marie Schak Jensen.
Denne kvantitative evaluering har til hensigt at bidrage til en lidt større indsigt om effektmåling og monitorering. Rapporten er én af flere om patientuddannelsen Læring og mestring (L&M). En rapport omhandler kompetenceprofil for undervisere på L&M og beskrivelse og vurdering af organiseringens betydning for forankring af koncept og kompetencer (Knudsen 2012). En anden beskæftiger sig med hvilken betydning aktørerne – deltagere, ’erfarne patienter’ og sundhedsprofessionelle
– tillægger L&M-konceptet, hvordan de håndterer konceptet i det fælles rum, og deltagernes oplevelse af uddannelsens betydning for hverdagen og mestring af
livet med en kronisk sygdom (Wittrup 2011). Endelig er der en hovedrapport, som beskriver baggrund, proces og de vigtigste resultater og anbefalinger (Knudsen et
al. 2012).

Formålet med den kvantitative evaluering har været:

- At undersøge, hvem der deltager i L&M-uddannelsen
Der sammenlignes med en relevant referencepopulation.

- At undersøge deltagernes selvvurderede effekt
på helbredsstatus, fysisk og psykisk funktionsevne,
sundhedsadfærd, mestringsevne og ’følelse af sammenhæng’.

Link til projektet bag publikationen

Download LM Kvantitativ evaluering_www.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN ISBN: 978-87-92400-20-8/ISBN: 978-87-92400-21-5
Længde 84 sider