Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser - Hovedrapport

Birthe Thoft Knudsen; Doris Nørgård; Kirsten Vinther-Jensen; Kristine Lindeneg Drejø.
I denne rapport beskrives udviklingen af Lærings- og mestringsprojektet og de forskellige elementer i Lærings- og mestringskonceptet, som er blevet udviklet i projektperioden. Projektet er kendetegnet ved at vejen bliver lavet, mens man går på den ved hjælp af afprøvning, efterfulgt af kritiske refleksioner og løbende teoretiske input i processen.

Lærings- og mestringsuddannelsen er en ny form for patientuddannelse, hvor erfarne patienter underviser sammen med sundhedsprofessionelle med anvendelse af bestemte sundhedspædagogiske principper, hvor brugerinddragelse, erfaringsudveksling og lokal tilpasning indgår sideløbende med den nødvendige sundhedsfaglige viden.

Link til projektet bag publikationen

Download Hovedrapport_LogM_web.pdf

Link til projekthjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-92400-24-6/978-87-92400-25-3
Længde 116 sider