Audit af ungdomssanktion - et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Århus Amt

Jens Hansen
I auditprojektet valgte Århus Kommune og Århus Amt at sætte fokus på samarbejdet om og tilrettelæggelsen af ungdomssanktion. Formålet var at præsentere en faglig status på samspillet mellem de involverede parter (kommune, amt, politi, socialpædagogiske tilbud). Auditmetoden gav de involverede fagpersoner mulighed for på systematisk vis at diskutere en række udvalgte sagsforløb. Udover et væsentligt læringsudbytte på møderne, resulterede auditprojektet i en række anbefalinger til inspiration for fagfolk, forvaltning og ledelse i den fremtidige tilrettelæggelse og organisering af ungdomsanktion.

Download Rapport_2006_Audit_ungdomssanktion.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2006
Udgiver Kvalitetsafdelingen, Århus Amt
Længde 40 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen