Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 3 Hvor er der behov for fælles faglig udvikling

Knud Ramian
Denne rapport er 2. del af en evaluering af den medicinske behandling på i botilbud til sindslidende. I denne rapport præsenteres resultaterne fra to faglige temadage med fagfolk fra Århus og København, hvor den medicinske behandling og praksis på socialpsykiatriske botilbud, var i fokus. Rapporten gennemgår fagfolkenes anbefalinger og prioriteringer af de spørgsmål, hvor der er mest behov for yderligere faglig udvikling.

Download Rapport_2009_Medicin_socialpsyk_fagligudv_del3.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 52 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen