Handleplansarbejdet i danske kommuner - status i socialpsykiatrien efter kommunalreform

Jens Hansen
Kortlægning af kommunernes handleplansarbejde indenfor socialpsykiatrien (både § 141 planer og tilbuddenes pædagogiske planer). I projektet kortlægges kommunernes politikker vedrørende inddragelse af brugere i handleplansarbejdet, efteruddannelse af personale, brug af redskaber mv. Undersøgelsen pegede på meget store variationer i kommunernes handleplansarbejde og prioriteringen heraf.

Download Rapport_2009_Handleplansarbejdet_kommunerne.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 56 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen