Afsluttende evaluering: Netværk for Socialpædagogisk Kvalitetsudvikling

Morten Greve; Mett Marri Lægsgaard Madsen; Christiane Bundegaard Petersen
Netværk for Socialpædagogisk Kvalitetsudvikling (NSK) var et led i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Socialpædagogernes Landsforbund om vidensdeling i forhold til socialpædagogisk praksis. Samarbejdet mundede bl.a. ud i etableringen af Den Sociale Kvalitetsdatabase i 2005. Den webbaserede database muliggjorde indsamling og spredning af viden om praksisnært udviklings- og kvalitetsarbejde. NSK blev oprettet i 2008 med henblik på at sikre øget vidensdeling og netværksdannelse via Kvalitetsdatabasen på tværs af forvaltninger og tilbud. Samtidig indebar netværket processtøtte til konkrete kvalitetsudviklingsprojekter. Evalueringsrapporten fra projektet belyser netværkets målopfyldelse ved at vurdere netværksdeltagernes udbytte af deltagelsen set i forhold til projektets succeskriterier.

Download Rapport_2009_Netvaerk_Socialpaed_Kvalitetsudv.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling/KL/Danske Regioner og KTO/Socialpædagogerne
Længde 20 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve Mett Marri Lægsgaard