Audit af handleplaner - kvalificering af handleplansarbejdet i Familieafdelingen, Hedensted Kommune

Jens Hansen; Christina Laugesen
Faglig audit af handleplaner på børne- og ungeområdet - et forum for meningsudveksling, kvalitetsudvikling og læring mellem socialrådgivere i Familieafdelingen.

Download Rapport_2008_Audit_handleplaner_Hedensted_Kommune.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 42 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen