Evaluering af forstærket indsats overfor unge på sikrede institutioner. 12- 14 årige på sikrede institutioner og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger

Morten Greve, Jens Hansen, Birgitte Ahlgreen
Evalueringen belyser erfaringerne med to sikrede anbringelsesformer møntet på
børn og unge, som blev introduceret i ændringer af magtanvendelsesbekendtgørelsen fra 2004. Regelændringerne vedrørte for det første en nedsættelse af aldersgrænsen for anbringelse på sikret afdeling uden dispensation fra 15 til 12 år. For det andet blev der åbnet for anbringelse på særligt sikrede afdelinger for psykisk afvigende eller særlig voldelige unge. Datakilderne er en kombination af spørgeskema-, interview-, register- og journaldata indsamlet blandt ledere og medarbejdere hos kommunale myndigheder og sikrede institutioner, andre sagkyndige fagfolk samt udvalgte unge og deres pårørende. Undersøgelsen er gennemført på opdrag fra Servicestyrelsen i Socialministeriet.

Download Rapport_2009_Forstærket_indsats_sikrede_inst.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 61 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve; Jens Hansen