Interventioner i almen praksis målrettet patienter med multisygdom

Mia Fredens; Sofie Gefke Hansen; Camilla Palmhøj Nielsen

I Region Midtjyllands praksisplan indgår et udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle en intervention, der kan forbedre håndteringen af sårbare multisyge i almen praksis og det samlede sundhedsvæsen.

Med henblik på at indhente viden om gennemførte interventioner nationalt og internationalt har Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland, bevilget midler til udarbejdelse af en rapport, der kan give inspiration til udvikling af projektet.

Rapporten er udarbejdet af DEFACTUM og præsenterer udvalgte eksempler på området.

Elementer fra de præsenterede interventioner kan indgå i udviklingen af en praksisnær og patientinddragende håndtering af multisyge patienter til gavn for både praksis og patienter.

Download Interventioner i almen praksis målrettet patienter med multisygdom.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-28-1