Den Sociale Kvalitetsdatabase. Evaluering og erfaringsopsamling 2005-2008

Morten Greve
Den Sociale Kvalitetsdatabase (www.kvalitetsdatabasen.dk) var et resultat af et langt udviklingsforløb, som tog sin begyndelse i 1999 med iværksættelsen af projektet "Formidling af pædagogisk praksis" på basis af en bevilling fra de personalepolitiske overenskomstmidler. Kvalitetsdatabasen gik i luften i efteråret 2005. Den webbaserede database muliggjorde indsamling og spredning af viden om det praksisnære udviklings- og kvalitetsarbejde inden for det socialpædagogiske felt. Denne rapport foretager en erfaringsopsamling og evaluering af projektets tredje fase fra oktober 2005 til marts 2008, hvor fokus har været på indsamling af projektbeskrivelser, kendskabsspredning samt praktisk anvendelse af databasen. NB: Den Sociale Kvalitetsdatabase blev nedlagt i juni 2012.

Download Rapport_2008_SocialeKvalitetsdatabase.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 50 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve