Uddannelse - Læring og Mestring


"Lærings- og mestringsuddannelser til mennesker med kroniske lidelser" omfattede udvikling og afprøvning af et uddannelseskoncept, hvor erfarne patienter og fagpersoner arbejdede sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere uddannelser til mennesker med kroniske lidelser.

Projektet blev ledet af CFK•Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Det omfattede patientuddannelsestilbud i hospitalsregi og i kommunerne i den vestlige del af Region Midtjylland.

Uddannelserne udbydes nu gennem Center for kompetenceudvikling, Region Midtjylland (nedenstående link).


Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder