Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen


Undersøgelsen tager afsæt i den utilsigtede sociale ulighed i sundhed, som opstår i det danske sundhedsvæsen. Den skal belyse hvilke særlige behov kortuddannede mennesker med multisygdom har i forhold til deres multisygdom i hverdagen og i mødet med sundhedsvæsenet.

Mennesker med multisygdom følges gennem alle kontakter i sundhedsvæsenet i en given periode. Gennem observation og interview er det undersøgelsens mål at pege på tiltag, som kan mindske uligheden i det behandlende sundhedsvæsen.

Du kan læse mere om projektet på projektets hjemmeside.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Lucette Kirsten Meillier

Projektmedarbejdere