Audit af kommunernes indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den midtjyske region (DASSOS) igangsatte i november 2012 i regi af Rammeaftale for 2012 en tværkommunal auditundersøgelse på området voksne borgere med erhvervet hjerneskade med behov for en specialiseret kommunal rehabiliteringsindsats i fase III.
Undersøgelsen har haft til formål at bidrage til tværkommunal læring på et område med komplicerede faglige snitflader og stor bevågenhed. Undersøgelsen har været udformet som casebaseret audit af 12 borgerforløb i kommunerne. På tværs af de tre afholdte auditmøder har der tegnet sig fælles fokusområder, anbefalinger og diskussionspunkter, som peger fremad i forhold til praksis på det specialiserede hjerneskadeområde i kommunerne.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013

Projektleder

Projektmedarbejdere