RegionsRygcenter - Forskningsenhed for Sygemeldte: Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder.

Ved Regionssygehuset Silkeborg gennemførtes to studier, som havde som hovedformål at forbedre arbejdsfastholdelse af sygemeldte arbejdstagere med smerter i ryg eller nakke/skulder ved hjælp af en ny, hospitalsbaseret, interventionsmodel.
Studierne var hver især designet som et sammenlignende studie af to interventioner, hvor deltagere rekrutteredes fra praktiserende læge efter 4 ugers sygemelding. En Mini-interventionsgruppe modtog kun lægefaglig afklaring, rådgivning ved fysioterapeut og tilbagemelding til kommune, mens den anden interventionsgruppe (udvidet-intervention) herudover modtog en skræddersyet indsats styret af koordinator med basis i et tværfagligt team bestående af reumatolog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver og socialmedicinsk speciallæge. Interventionen omfattede kontakt med arbejdsplads og jobcenter efter behov.

Der gennemførtes en evaluering med undersøgelse af effekter i op til 2 år efter første sygemelding. Evalueringen undersøgte effekter på sygefravær, arbejdsfastholdelse, funktionsevne og helbred baseret på spørgeskemaer og udtræk fra register over overførselsindkomster (DREAM).
Projektstatus Aktiv
Afslutning 2020
Samarbejdspartnere Forskningsenhed for Sygemeldte, Regionshospitalet Silkeborg, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Mditjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Univesitet.
Finansiering Regionshospitalet Silkeborg

Projektleder

Projektmedarbejdere