Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden begyndelsen af 2009 tilbudt patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom. Uddannelserne kaldes lærings- og mestringsforløb, og de sigter på at hjælpe kronisk syge borgere til at kunne håndtere og leve godt med deres sygdom.

Kronikerenheden blev under navnet Kronikercentret etableret i 2008 i samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland.
Som et led i samarbejdet mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune har Kronikerenheden bl.a. til opgave at dokumentere, kvalitetsudvikle og evaluere sine indsatser. Derfor foretages der i perioden 2010-2013 en tredelt evaluering i samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder