Male cancer survivors’ participation in municipal cancer rehabilitation – an ethnographic study of the male cancer survivors and the health professionals perspectives

Baggrund:
Mænd deltager ikke i samme omfang i kræftrehabilitering som kvinder.
Mænd udvikler og dør tidligere af kræft end kvinder.
Mangel på kræftrehabilitering kan resultere i forlængelse af senfølger.
Kræftoverlevere oplever udækkede rehabiliteringsbehov.

Formål:
At etablere et specifikt, forskningsbaseret videngrundlag for rehabilitering af mandlige kræftoverlevere, herunder

Beskrive og analysere de mandlige kræftoverleveres manglende deltagelse i kræftrehabilitering
Beskrive og analysere de sundhedsprofessionelles perspektiv på mænds deltagelse i kræftrehabilitering
Design og metode:

Designet er et kvalitativt etnografisk feltstudie, hvor Symbolsk Interaktionisme anvendes som teoretiske rammeværk og Interpretive Description som analysestrategi.
Data er generet i tre forskellige onkologiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og tre kommuner i Region Midtjylland.
Data inkluderer deltagerobservationer, uformelle samtaler, individuelle og fokusgruppe interviews og dokumenter.

Opnåede viden formidles i 4 videnskabelige artikler.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Samarbejdspartnere Aarhus Universitet, Institut for folkesundhed, Onkologisk afdeling, AUH, Ringkøbing-Skjern Kommune, Horsens Kommune, Silkeborg Kommune
Finansiering Folkesundhed i Midten, Sygekassernes helsefond, Aase & Ejnar Danielsens Fond, Harboefonden, Andersen-Isted Fonden, Sygeplejerskernes forskningsfond

Projektleder

Charlotte Handberg