Patientjournal og overblik – lægers dannelse og opnåelse af overblik

Der eksisterer store forventninger til effekterne af nye it-systemer i sundhedsvæsnet og ikke mindst på hospitalerne, hvor EPJ er udset til at indfri mange af disse forventninger. De forventede effekter er forbundet til bedre kvalitet i behandlingen, bedre arbejdsvilkår for personalet, mindre spildtid for personalet og mulighed for hurtigt overblik over vigtige data og informationer.

Formål
Ph.d.-projektet vil beskrive og analysere de arbejdsgange og metoder som læger benytter i deres forsøg på at danne sig et overblik over patientinformation og -data samt måden, hvorpå forskellige teknologier bidrager til dette. Denne analyse kan føre til en identifikation af metoder, funktioner, teknologier og andre artefakter som understøtter eller forhindre opnåelsen af overblik. Projektet er designet som et komparativt studie, hvor både læger der henholdsvis benytter papirbaserede patientjournaler og læger der benytter EPJ studeres. Formålet er at belyse både fordele og ulemper ved disse teknologier i lægernes forsøg på at skabe overblik.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Projektmedarbejdere