Konsulentbistand til udvikling af virkningsteori, virkningsevaluering og videnstrategi med Muhabet Aarhus

Muhabet i Aarhus er et multikulturelt værested for psykisk syge og sårbare mænd og kvinder, som byder på ’Kærligt samvær’. Projektet er finansieret af Bikubenfonden. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling bidrager med konsulentbistand til Muhabet. Konsulentbistanden understøtter medarbejdere og frivillige i at udvikle og evaluere indsatsen i Muhabet gennem systematisk virkningsevaluering og videnstrategi for indsatsen i Muhabet.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013

Projektleder

Christiane B. Petersen