LUP Psykiatri 2012

National spørgeskemaundersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser af psykiatrien.

LUP Psykiatri består af 6 delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De 6 delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien samt deres pårørende. Derudover er der undersøgelser for ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt disses forældre. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år, mens pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år. Samtlige delundersøgelser er med i 2012 undersøgelsen.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013

Projektleder