Evaluering af Region Midtjyllands forstærkede indsats overfor patienter med kronisk sygdom 2010-2012

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling gennemførte i 2012-2013 en evaluering af Region Midtjyllands projektprogram om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Sundhedsministeriet bevilgede i 2009 Region Midtjylland 82 millioner kroner fra to statslige puljer til 28 projekter i perioden 2010-2012. Knap halvdelen af projekterne blev forlænget ind i 2013.

Evalueringsrapporten fra marts 2013 består af en hovedrapport på 167 sider med tværgående analyser og eksterne vurderinger og en bilagsrapport med projekternes selvevalueringer på 334 sider.

Evalueringsrapporten er opdateret i september 2014.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013