Brugernes oplevelse af Præhospitalet, Region Midtjylland

Denne undersøgelse kortlægger patientoplevelsen af den præhospitale indsats fra henvendelsen til regionens sundhedssektor/AMK-vagtcentralen, til ambulancepersonalets indsats, selve ambulancen og videre til overlevering på hospitalet. Undersøgelsen omfatter alle patienter, der har kørt med ambulance kategoriseret som hastegrad A, hastegrad B, hastegrad C i perioden fra den 1. - 14. september eller den 29. september - 26. oktober 2014.

Der er udsendt spørgeskemaer til 6.588 patienter og 3.471 har returneret et udfyldt spørgeskema inden for svarfristen. Svarprocenten er dermed 53.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Jon Hadsund

Projektmedarbejdere