Afprøvning af konceptet Kliniske Mikrosystemer som tilgang til kvalitetsudvikling

Kliniske mikrosystemer er en amerikansk tilgang til kvalitetsudvikling, som i Danmark bl.a. er oversat, afprøvet og markedsført af Center for Kvalitet i Region Syddanmark.
Hovedidéen er at kvalitetsudvikling foregår i de kliniske mikrosystemer, og at resten af organisationen derfor skal være støttesystem for dette arbejde.
Vi har gjort os erfaringer med konceptet i et samarbejde med et afsnit på Hammel Neurocenter i 2011, hvor der bl.a. var fokus på bedre involvering af pårørende i rehabiliteringsarbejdet.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2011

Projektleder

Jesper Buchholdt Gjørup

Projektmedarbejdere