Projekt Medicinpædagogik og Psykoedukation

CFK gennemfører projekt Medicinpædagogik og Psykoedukation for Socialstyrelsen. Medicinpædagogik er et nyt felt indenfor psykiatrien, som skal medvirke til at give brugere af medicin øget medansvar, indflydelse og kontrol over egen medicinanvendelse.

Medicinpædagogik har et recoveryperspektiv, hvor brugen af medicin bliver et middel til at komme sig frem for et mål i sig selv. Pædagogisk er der fokus på at støtte brugeren i at anvende medicin på en måde, der giver bedst mulige betingelser for at opnå egne mål for sin hverdag.

I projektet udvikles og afprøves tre medicinpædagogiske metoder sammen med otte kommuner.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013

Projektleder

Projektmedarbejdere