Det nationale implementeringsnetværk 'Forebyggelse og håndtering af tvang i psykiatrien'

Implementeringsnetværket var initieret og finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og en opfølgning på de nationale projekter om tvang i psykiatrien fra 2004-07. Formålet var at understøtte psykiatriske afsnit i at implementere kendte og dokumenterede tiltag, der kunne minimere anvendelse af tvang og forbedre kvaliteten af den tvang, der anvendes. Der deltog i alt 18 forskellige afsnit fra 14 forskellige psykiatriske afdelinger i netværket. En del af grundlaget for implementeringsarbejdet var et opdateret Idékatalog, der bygger på tidligere projekterfaringer fra 2004-07.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2010

Projektleder

Britta Ravn

Projektmedarbejdere