Evaluering af IPS indsats i Gladsaxe Kommune

I Danmark lever en stor og voksende gruppe af unge på kanten af samfundet uden uddannelse og job. En stor andel af de unge lever med psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed, og har stor risiko for ikke at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Et nyt initiativ skal forsøge at finde løsninger på den problemstilling. Gladsaxe Kommune har indgået et partnerskab med IPSCenter Danmark og SIND Erhverv, der handler om at hjælpe unge 15-29 årige ramt af psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed med at komme i job eller uddannelse.

I projektet skal udvikles, afprøves og implementeres en ny indsats baseret på principperne i IPS-metoden (Individuel Placement Support). Projektet har modtaget en bevilling fra Det Obelske Familiefond og gennemføres i perioden december 2022 – maj 2025. 

I projektet gennemfører DEFACTUM en evaluering, der har fokus på den kortsigtede virkning af ungeindsatsen, samt i et læringsperspektiv gennemfører aktiviteter, der kan understøtte videreudviklingen af indsatsen og den senere forankring heraf.

Dermed får evalueringen dels karakter af en virkningsevaluering, hvor der ses på hvilken betydning ungeindsatsen har for deltagerne, og hvilke unge der særligt profiterer af indsatsen samt årsager hertil. Dels er der tale om en procesevaluering, der skal bidrage til videreudvikling af indsatsen og forankringen.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2025

Projektleder

Projektmedarbejdere