Social og geografisk ulighed i hjerterehabilitering: En landsdækkende undersøgelse på tværs af kommuner og hospitaler

Sociale og geografiske forhold har kendt sammenhæng med prognosen efter iskæmisk hjertesygdom. Ulighed i efterforløbet kan være en medvirkende årsag. I dette nationale kohorte studie undersøges det for perioden 2019-2022:

1) Er der social ulighed i manglende henvisning til, gennemførsel af og afslutning af hjerterehabilitering?

2) Er der geografisk variation i den sociale ulighed i hjerterehabilitering i Danmark?

DEFACTUMs forskere er initiativtager til projektet, der udarbejdes i samarbejde med Human First. Projektet har modtaget støtte fra Folkesundhed i Midten.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024
Finansiering Folkesundhed i Midten

Projektleder

Projektmedarbejdere