Evaluering af udvikling og implementering af Tværsektorielt Team, Min Plan og Mit Møde

DEFACTUM evaluerer i 2023 projektet Tværsektorielt Team. Projektet søger at skabe større koordinering og borgerinddragelse i forløbet for unge i alderen 14-21 år, som er indskrevet på en af Holmstrupgårds afdelinger og samtidig har et forløb i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Projektets netværksmøder og inddragelse af den unges stemme er inspireret af referencerammen Fælles Beslutningstagning og erfaringerne fra Lærings- og kvalitetsteam (LKT) vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien. Projektet er støttet med midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til udbredelse af botilbudsteams (se nedenstående link).

Holmstrupgård har bedt DEFACTUM om at evaluere projektet. Formålet er at afdække, om indsatsen implementeres som intenderet, herunder at den unges Min Plan og Mit Møde med Mit Team, på tværs af sektorer, gennemføres. Evalueringen undersøger om de ønskede resultater opnås: øget mestring og trivsel hos de unge samt færre magtanvendelser og episoder med tvang. Evalueringen understøtter læring med henblik på tilpasning og forbedring i projektperioden, bl.a. gennem afholdelse af en midtvejs-workshop.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024
Finansiering Holmstrupgård

Projektleder

Projektmedarbejdere