Evaluering af 'Sammen om Opgaven', Regionshospitalet Horsens

Hvordan kan fysioterapeuter, diætister og andre faggrupper indgå i tværfaglige teams for at afhjælpe sygeplejemanglen? Det undersøger Regionshospitalet Horsens gennem arbejdet med konceptet 'Sammen om Opgaven'. DEFACTUM har udarbejdet evalueringsdesignet og gennemfører en evaluering af indsatsen på hospitalets Ortopædkirurgiske Afdeling. Formålet med evalueringen er at undersøge, om konceptet er implementeret efter hensigten og hvilken læring og effekt, det har genereret. Evalueringsdesignet skal desuden bidrage til udviklingen af valide evalueringsmetoder og systematisk vidensopbygning i forhold til tværfagligt samarbejde på hospitalerne. Evalueringen løber i perioden september 2022 – februar 2024 og udføres med midler fra en central pulje i Region Midtjylland.
Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024

Projektleder

Johanne Ejbye-Ernst

Projektmedarbejdere