Multisygdom i den danske befolkning - forekomsten af multisygdomsgrupper og sammenhængen med sociodemografiske faktorer og helbredsrelateret livskvalitet

Kort om projektet

I 2017 publicerede DEFACTUM en undersøgelse af multisygdomsmønsteret i den voksne danske befolkning, der byggede på data fra den nationale sundhedsprofil, Hvordan har du det? 2013. 

Formålet med nærværende projekt er at gentage 2017-studiet med nationale data fra Hvordan har du det? 2021, hvor følgende undersøges:

  • Forekomsten af karakteristiske multisygdomsgrupper i 2021 både med hensyn til sygdomsprofiler og størrelsen af de enkelte grupper.
  • Den sociodemografiske sammensætning af multisygdomsgrupperne.
  • Den helbredsrelaterede livskvalitet hos personerne i de forskellige multisygdomsgrupper.
  • Udviklingen i ovennævnte i forhold til Hvordan har du det? 2013.

Projektet påbegyndtes i 2022 og er primært finansieret af Danske Regioner med DEFACTUM som forskningsansvarlig.

Baggrund

Multisygdom er en af sundhedsvæsenets store udfordringer. Hvordan indretter man et mere og mere specialiseret sundhedsvæsen, så det modsvarer behovene i en befolkning, hvor en stigende andel af sundhedsvæsenets brugere er i behandling for flere sygdomme samtidigt? 

Der er behov for at udvikle nye organisatoriske modeller for behandling af patienter med multisygdom, hvor det er patienten frem for den enkelte sygdom, der er i fokus. I den forbindelse er viden om udbredelsen af sygdomsmønstre i befolkningen vigtig. 

Undersøgelsens resultater kan bruges til at opdatere vores viden om multisygdomsmønsteret i den danske befolkning. Det vil give en indsigt i, hvor stabile de beskrevne multisygdomsgrupper er over tid både med hensyn til sygdomskombinationer, social og demografisk sammensætning og helbredsrelateret livskvalitet. Denne viden kan bidrage til at kvalificere overvejelserne om sundhedsvæsenets fremtidige organisering og blotlægge særlige behov og udfordringer hos grupper af borgere med multisygdom, herunder behovet for en multidisciplinær og tværsektoriel indsats.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2024

Projektleder

Projektmedarbejdere