Unge i Bedre Trivsel

Det primære formål med projektet er, at støtte unge 13-16-årige på to skoler i Aarhus til at komme i bedre trivsel, så de bliver mere mødestabile og læringsparate med henblik på at kvalificere sig til ungdomsuddannelse.

Sekundært at de udsatte unges forældre bliver bedre til på en kvalificeret måde at tage forældreskabet på sig, så der kommer mere trivsel i familien. 

Og endelig at personale og særligt udvalgte lærere kompetenceudvikles, så der kan skabes en fælles bevidsthed omkring målgruppe og udvikles tilgange og metoder med henblik på understøttelse i det inkluderende og trivselsfremmende læringsmiljø.

DEFACTUM gennemfører en udviklingsevaluering med fokus på de unges og forældres udbytte af indsatsen.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2025

Projektleder

Projektmedarbejdere