Evaluering af FAIR

Sundhedsdatastyrelsen har indgået en aftale med DEFACTUM om ekstern bistand til evaluering af pilotafprøvningen af digital visitation, som gennemføres i forbindelse med programmet for "Høreområdet i fremtiden". Programmet skal sikre, at personer med høretab fremover får hurtigere og bedre høreapparatbehandling. Pilotafprøvningen forventes gennemført i perioden 2021-2022.

Som en del af programmets initiativ 1 igangsættes et pilotprojekt (FAIR), der omhandler afprøvning af en digital høremappe, der skal understøtte videregivelse af behandlings- og opfølgningsdata mellem forskellige aktører på høreområdet. I FAIR-projektet forventes involvering af 200 borgere og 5 behandlingssteder i afprøvningsperioden. 

Resultaterne fra evalueringen skal indgå i vurderingen af, hvorvidt modellen for digital visitation skal udbredes til hele landet, samt hvorledes det er muligt at udrulle Høremappen som en national løsning.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder