Analyse af "AS IS" vedr. samtykke til udveksling af helbredsoplysninger

Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland igangsat et arbejde, der har til formål at klargøre henholdsvis Sundhedsplatformen og MidtEPJ til implementering af en kommende nationale løsning til deling af borgeres viljetilkendegivelser.

I forbindelse med dette arbejde gennemfører DEFACTUM en analyse af "AS IS" situationen med fokus på eksisterende arbejdsgange og procedurer ved indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger på hospitaler i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Situationen i dag er karakteriseret ved forskellige manuelle arbejdsgange i forbindelse med indhentning og videregivelse helbredsoplysninger samt journalisering heraf i henholdsvis Sundhedsplatformen og MidtEPJ. Det skal eksempelvis manuelt markeres, hvis en patient frabeder sig, at egen læge må modtage epikrisen, eller patienten ikke ønsker at pårørende skal informeres om egne helbredsforhold.
 
Til brug for arbejdet med digitalisering af samtykke og den videre implementering er det relevant at gennemføre en systematisk analyse af de eksisterende arbejdsgange i.fm. håndtering af samtykke. Analysen af "AS IS" situationen skal bidrage med indsigt i, hvilke barrierer involverede medarbejdere oplever, således at nuværende udfordringer ikke transformeres til den kommende digitale løsning. Samtidig skal analysen afdække, hvilke arbejdsgange og procedurer der i dag er velfungerende og eventuelt kan fortsætte i en kommende situation.

Samlet set er det målet, at "AS IS" analysen skal kvalificere de tre regioners igangværende og kommende arbejde med modning af Sundhedsplatformen og MidtEPJ samt tilhørende arbejdsgange til implementering af den kommende nationale løsning til deling af borgeres viljetilkendegivelser.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder