Evaluering af en civilsamfundsindsats – HUSRUM – i fire kommuner for unge i mistrivsel

Formålet er at gennemføre en effekt- og procesevaluering af civilsamfundsindsats til unge i mistrivsel – 'HUSRUM Danmark' (HUSRUM). Projektet skal give viden om, hvorvidt og hvordan indsatsen effektivt kan mindske ensomhed og psykiske lidelser blandt unge i alderen 16-30 år. 

Der er tale om en tværvidenskabelig evaluering, hvor DEFACTUM er forskningsansvarlig. Dataindsamlingen, som benytter spørgeskemaer og kvalitative interviews, vil strække sig over to år fra april 2022. 

Resultaterne skal bidrage nationalt og internationalt med viden om effekter og tilrettelæggelse af interventioner til unge i mistrivsel og desuden anvendes til at forbedre og udbrede HUSRUMs indsatser.

Projektet er knyttet til indsatsen Flere i Fællesskaber i Silkeborg Kommune, hvor HUSRUM har etableret en ny afdeling fra 2021. 

Forskningsprojektet er finansieret af Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse hos Danske Regioner, mens HUSRUM Danmark finansierer driften af indsatsen og varetager dataindsamling.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2025