Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland

I forbindelse med revision af forløbsprogrammet for hjertesygdom er det i et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region besluttet, at der skal ske en overdragelse af dele af hjerterehabiliteringen fra hospitaler til kommuner i løbet af 2016. De opgaver, der overleveres til kommunerne, er patientuddannelse, fysisk træning, diætbehandling, rygestopintervention og den psykosociale indsats.

Det reviderede forløbsprogram indeholder anbefalinger om monitorering af kvaliteten af indsatserne i de overleverede opgaver baseret på standarder og indikatorer i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

I overensstemmelse hermed har DEFACTUM udviklet en webportal, hvor alle kommuner i Midtjylland kan indtaste data for indsatser i den kommunale hjerterehabilitering (HjerteKomMidt).

Webportalen består af et inddata- og et uddatamodul. Registrering af data i systemet er relateret til indikatorerne vedrørende:
Andel af borgere med hjertesygdom som:

- er vedholdende, blandt deltagere i kommunal hjerterehabilitering
- gennemfører mindst 80 % af de planlagte træningssessioner
- modtager træningstilbud, og som stiger mindst 10 % i arbejdskapacitet eller 6 minutters gangtest
- var rygere ved opstart, men eks-rygere ved afslutning af forløbet
- har modtaget diætbehandling ved klinisk diætist/cand.scient. i klinisk ernæring ved afslutning af hjerterehabiliteringsforløbet
- er screenet for depression ved afslutningen af hjerterehabiliteringsforløbet

Data registreres ved indledning og ved afslutning af et rehabiliteringsforløb.

De første kommuner startede indtastning ultimo 2016. DEFACTUM har udarbejdet 2 årsrapporter i et samarbejde med kommunerne i regi af Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region (KOSU).

For yderligere oplysninger kontakt:

Specialkonsulent Jónas Thor Björnsson, jtb@viborg.dk, tlf. 2157 2991.

Projektleder Hanne Søndergaard, DEFACTUM, Region Midtjylland: hannsn@rm.dk; tlf. 2152 6487 (for faglige spørgsmål).

Projektstatus Aktiv