Evaluering af forsøg med interaktive tavler på interne skoler

Center for Børn, Unge og Specialrådgivning (CBUS) i Region Midtjylland har i skoleåret 2009-2010 gennemført et forsøg med brug af interaktive tavler på de syv interne skoler i CBUS' regi med støtte fra Skolestyrelsen i Undervisningsministeriet.

CFK har gennemført en sideløbende evalueringsundersøgelse af afprøvningen. Evalueringen er baseret på månedlige selvevalueringsskemaer udfyldt af de deltagende lærere samt gruppeinterview foretaget i januar og maj 2010.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2010

Projektleder