Brugerdialog med borgere med diabetes og deres pårørende med henblik på udvikling af indsatser til fastholdelse af gode sundhedsvaner efter et kommunalt sundhedstilbud i Skive og Viborg Kommune

Dette projekt er en del af satspuljeprojektet 'Type 2 diabetes i Midtklyngen. Styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer'. Midtklyngen består af Viborg Kommune, Silkeborg Kommune og Skive Kommune, almen praktiserende læger i de tre kommuner samt Hospitalsenheden Midt i Viborg.

DEFACTUM har på vegne af satspuljeprojektet foretaget en afdækning af behovet for kvalitetsudvikling af de kommunale sundhedstilbud i Midtklyngen, 'Projektindsats for deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type 2 diabetes'. Afdækningen viste blandt andet en stor tilfredshed med de kommunale sundhedstilbud, men viste også at fastholdelse af gode sundhedsvaner udgør en stor udfordring for borgere med type 2 diabetes. I forlængelse her af vil Skive Kommune og Viborg Kommune i samarbejde med DEFACTUM sætte fokus på denne del i en opfølgende afdækning. Formålet er:

  • At afdække behov og fastholdelse af gode vaner efter deltagelse i kommunalt sundhedstilbud blandt borgere med diabetes med henblik på, at kommunerne kan understøtte borgerne i fastholdelse af gode sundhedsvaner
  • At udarbejde en oversigt over tværgående tematikker og ideer til indsatser til fastholdelse af gode sundhedsvaner blandt borgere med type 2 diabetes

Formålet afdækkes ved hjælp af brugerdialoger i henholdsvis Skive og Viborg Kommune samt ved afholdelse af et kvalificerende tværgående møde med de to deltagende kommuner omhandlende resultaterne af de afholdte brugerdialoger. DEFACTUM faciliterer brugerdialogerne samt udarbejder et opsamlende notat indeholdende tematikker og ideer til fastholdelse af gode sundhedsvaner blandt borgere med type 2 diabetes. DEFACTUMS rapportering af projektindsatsen indgår i det samlede arbejde under satspuljeprojektet.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder

Projektmedarbejdere