Sundhedsøkonomisk evaluering af en ny opfølgningsmodel for patienter med endetarmskræft

Endetarmskræft (RC) er blandt de mest almindelige kræftformer over hele verden, og i 2018 var forekomsten i Danmark 1400 patienter. De seneste årtier har vist et markant fald i dødeligheden for endetarmskræft på grund af forbedringer i behandlingen og tidlig kræftpåvisning.

I 2015 blev et dansk multicenter for befolkningsbaserede forsøg lanceret for at imødegå dette problem, idet der blev indført et nyt patientstyret opfølgningsprogram for RC-overlevende (FURCA).

I dette studie ønsker vi at undersøge patienternes forbrug af sundhedsydelser samt se på patienternes livskvalitet i det nye opfølgningsprogram sammenlignet med den konventionelle opfølgning. Med henblik på at kunne afgøre om det nye program er omkostningseffektivt, vil vi relatere en eventuel forskel i sundhedsomkostninger til den eventuelt opnåede effekt. 

DEFACTUM ønsker i samarbejde med Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, AUH og DaCHE, SDU at undersøge omkostningseffektiviteten af FURCA og planlægger at søge midler til projektet i januar 2021.  

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder

Projektmedarbejdere