Evaluering af den digitale forløbsguide til akutte forløb

Aarhus Universitetshospital (AUH) tager i 2021 den digitale forløbsguide i brug til akutte forløb for patienter med blindtarmsbetændelse. Den digitale forløbsguide består af en app til patienter og en browserbaseret brugerflade til personalet. Forløbsguiden er udviklet i et samarbejde mellem AUH og virksomheden Emento. DEFACTUM skal evaluere, hvordan den digitale forløbsguide kan anvendes af patienter og personale, når der er tale om et akut forløb. DEFACTUM foretog i 2019-2020 en evaluering af de første erfaringer med den digitale forløbsguide i forbindelse med længerevarende, planlagte forløb for tragtbrystpatienter og gravide på AUH. 

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder

Projektmedarbejdere