Ph.d.-projekt: Facilitatorer og barrierer ved hjerterehabilitering på tværs af sektorer

Kommunerne i Region Midtjylland har siden 2017 varetaget den
ikke-specialiseret fase II hjerterehabilitering. Henvisningen foretages på
hospitalerne, og tilbuddet varetages af kommunerne. WHO anbefaler, at
rehabilitering så vidt muligt finder sted i "community health care",
det vi i dansk kontekst kategoriserer som kommunale tilbud. Tilbud tættere på
borgernes hverdagsliv kan facilitere, at borgerne nemmere kan bevare deres job
og forblive uafhængige. Men en stor andel af borgere bliver enten ikke henvist
eller takker nej. Så noget tyder på, at det ikke er nok blot at rykke
rehabilitering tættere på borgeren, men at vi via det tværsektorielle
samarbejde mellem hospitalet og kommunen giver mulighed for, at alle borgere
med behov for hjerterehabilitering henvises og takker ja. 

Projektet består af to del-studier: Et scoping review og et etnografisk feltstudie med følgende formål:

At afdække eksisterende forskningsevidens for facilitatorer og barriere der er relateret til tværsektoriel hjerterehabilitering, samt hvordan de relaterer sig til henvisning til og deltagelse i hjerterehabilitering.

at få dybdegående forståelse af, hvilke facilitatorer og barrierer der er relateret til samarbejdet om tværsektoriel hjerterehabilitering.

Projektet skal bidrage til en videreudvikling af eksisterende initiativer samt udarbejdelse af nye, som kan fremme overgangen mellem kommuner og regioner for hjertesyge borgere.


Samarbejdspartnere:

Claus Vinther Nielsen, DEFACTUMThomas Maribo, DEFACTUM

Charlotte Handberg, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Charlotte Gjørup Pedersen, Steno Diabetes Center


Finansiering:

Aarhus Universitet

DEFACTUM

Folkesundhed i Midten


Projektstatus Aktiv

Projektleder