Rampen til det gode arbejdsliv

Mange borgere med sindslidelser har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. SIND Erhverv har gode erfaringer med en individuelt tilpasset indsats, der tager hånd om borgernes mangeartede udfordringer. Via opbygning af tillid skaber SIND Erhverv en fornyet tro hos borgerne på, at det nok skal lykkes at finde en plads på arbejdsmarkedet.

DEFACTUM evaluerer indsatsen med fokus på tre spørgsmål:

  • Borgerne: Hvilken udvikling sker der i borgernes trivsel, og på hvilken måde understøtter indsatsen borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet?
  • Virksomhederne: Oplever virksomhederne, at indsatsen styrker borgernes fastholdelse på arbejdspladsen?
  • Omkostningerne: Hvilke omkostninger er der forbundet med indsatsen?

Projektet er finansieret af A.P. Møllerfonden.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2023

Projektleder

Projektmedarbejdere