Revision af Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet

Med en bevilling fra VELUX FONDEN skal DEFACTUM i samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation stå for revision af Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet fra 2004.  

Formålet med revisionen er at udvikle begrebsapparatet inden for rehabilitering, skabe klarhed over hvad rehabilitering er i dag samt foreslå initiativer, der bør iværksættes for at sikre de bedste nationale standarder på rehabiliteringsområdet. 

Arbejdet organiseres med en rådgivende styregruppe og en ekspertgruppe. Claus Vinther Nielsen varetager formandsposten i den rådgivende styregruppe i kraft af sit hverv som formand for Rehabiliteringsforum Danmark, mens Thomas Maribo er formand for ekspertgruppen. DEFACTUM sekretariatsbetjener den rådgivende styregruppe og ekspertgruppen.

Projektet løber fra 15. september 2020 til 15. september 2021. Det forventes at den nye Hvidbog om rehabilitering lanceres i forbindelse med The Rehabilitation International World Congress i Aarhus, september 2021.

Projektstatus Aktiv

Projektleder

Projektmedarbejdere