Morfeus – på vej i job eller uddannelse for borgere med skizofreni

På Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien (AUHP) er unge med ny-diagnosticeret skizofreni siden 2014 blevet tilbudt en beskæftigelsesrettet indsats (Morfeus) sideløbende med deres behandling i OPUS klinikken. Morfeus foregår i et tæt samarbejde mellem det kommunale beskæftigelsesområde (Jobcenter Aarhus) og det regionale behandlingssystem (OPUS, AUHP) for at sikre en mere kvalificeret, koordineret og sammenhængende indsats med borgeren i centrum. 

Formålet med Morfeus er at fremme inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Dette projekt har derfor til hensigt at evaluere effekten af netop dette, samt undersøge patienternes oplevelse af forløbet. 

Projektet er et samarbejde mellem OPUS klinikkerne på AUHP og Aalborg Universitetshospital, Jobcenter Aarhus samt DEFACTUM, som er ansvarlig for projektledelsen.  

Projektet forventes afsluttet medio 2023, og er finansieret af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond samt Psykiatriske forskningsfond. 

Projektstatus Aktiv

Projektleder

Projektmedarbejdere